Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt "Aktywni na start"

Czcionka:

 

 

 

                                                                                                                            

Projekt "Aktywni na start"

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini rozpoczął realizację projektu „Aktywni na start” w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

 

Grupa docelowa:

Projekt będzie skierowany do 45 mieszkańców Gminy Trzebinia, w wieku aktywności zawodowej i ich otoczenia - 3 grupy 15 osobowe. W projekcie preferowane będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepełnosprawne, korzystające ze wsparcia tutejszego OPS.

 

Cel projektu:

Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przez realizację kompleksowych ścieżek wsparcia adekwatnych do zdiagnozowanych potrzeb zwiększających szanse na zatrudnienie.

 

Okres realizacji projektu:

styczeń 2017 r. – czerwiec 2018 r.

 

Działania w ramach projektu:

Projekt rozpocznie się od procesu rekrutacji. Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowana diagnoza indywidualnych potrzeb, a jej wyniki posłużą do opracowania indywidualnej ścieżki udziału w projekcie. W ramach wsparcia przewiduje się zajęcia indywidualne i grupowe, między innymi o tematyce zawodowej, psychospołecznej, zdrowotnej, wizerunku osobistego, rozwijania zainteresowań. Zajęcia będą się odbywać w Klubie Integracji Społecznej działającym w strukturach OPS. Na czas warsztatów będzie możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi. Kolejnym etapem będzie kierowanie osób zgodnie z dokonaną diagnozą na szkolenia lub staże zawodowe.

Ponadto od marca 2017 r. w KIS zostanie utworzony Punkt Wsparcia Aktywności, w którym raz w tygodniu będzie można skorzystać z pomocy: pośrednika pracy, specjalisty ds. reintegracji zawodowej – psychologa, pracownika socjalnego z uprawnieniami mediatora negocjatora. Projekt będzie realizowany w oparciu o kontrakt socjalny, zawarty z każdym z uczestników.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Klubu Integracji Społecznej, Trzebinia ul. 24 Stycznia 47 (budynek Szkoły Podstawowej nr 4), tel. 32 711 53 42

 

AKTYWNI NA START”

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny