Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusz alimentacyjny

Czcionka:

 

Informujemy

od dnia 01.07.2018 r.

można skadać (wyłącznie) drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do


- świadczenie 'Dobry Start" (Program 300+)
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- świadczenia wychowawczego (Program 500 +),
- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
na nowy okres świadczeniowy 2018/2019


od dnia 01.08.2018 r.
można skadać (w tradycyjnej formie papierowej) wnioski o ustalenie prawa do


- świadczenie 'Dobry Start" (Program 300+)
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- świadczenia wychowawczego (Program 500 +),
- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
na nowy okres świadczeniowy 2018/2019Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini,
ul. Kościuszki 50 (Inkubator Przedsiębiorczości w Trzebini, parter - przy wejściu głównym)

Wnioski można składać również w formie elektronicznej, tj. za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego utworzonego przez ministra do spraw rodziny (portal Emp@tia), platformy usług
elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), platformy ePUAP oraz bankowości
elektronicznej.


 

Szczegółowe informacje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50  (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości),   tel. 0326110829

Wypełnione wnioski wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Trzebini, ul. Kościuszki 50 (Trzebiński Inkubator Przedsiębiorczości - parter, przy wejściu głównym)

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
( tekst jednolity Dz. U. z roku 2016, poz.169):

 

Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego

1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu
społecznym
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
oraz zezwolenia zamieszkiwanie na czas oznaczony
- przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują obywatelom polskim, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.Informacje  dodatkowe

Decyzje w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy odebrać osobiście
w siedzibie OPS Dział Świadczeń Rodzinnych     tel.  0326110829


W okresie od  01.01.2016 r.
zmiana godzin obsługi w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnym:

poniedziałek:     8.30 - 14.30
wtorek:               8.30 - 16.00
środa:                 8.30 - 14.30
czwartek:           Nieczynne (dzień wewnętrzny)
piątek:                8.30 - 13.00


 

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać kwoty związane ze zwrotem świadczeń uznanych za nienależnie pobrane

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 38
32-540 Trzebinia
numer rachunku bankowego: 78 8444 0008 0030 0371 2049 0001

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny